Hệ thống kho lạnh bảo quản

Với thời tiết nhiệt độ môi trường là một tác nhân gây ảnh hưởng đến thời gian sử dụng sản phẩm. Ở nhiệt độ môi trường, vi sinh vật phát triển gây hư hỏng thối rữa sản phẩm như thực phẩm, nông sản, dược phẩm, thủy hải sản…Do đó, cần có phương pháp bảo quản…